Leden 2010

Design 1.9

17. ledna 2010 v 9:53 | slavuska |  Designy blogu
Whit whom?:Tervueren

Artóza kĺbov

17. ledna 2010 v 9:46 | slavuska |  Zdravie a choroby
Pojem artróza označuje degenerativní onemocnění kloubů. Méně časté jsou primární artrózy, u nichž nezjistíme objektivní příčinu jejich vzniku. Ty nacházíme u starších psů a obézních jedinců. Mnohem častěji se jedná o stav vzniklý následkem jiných poruch pohybového aparátu, ať vrozených nebo získaných - dysplazie kyčelních koubů, ruptury kolenních vazů, ostechondrózy apod.

PŘÍČINA VZNIKU
Příčinou vzniku artrózy je opotřebení kloubu vlivem zátěže a abnormální utváření kloubu. Dochází k praskání kolagenových vláken kloubní chrupavky, snižuje se množství kyseliny hyaluronové, mění se i kvalita molekul glykoproteinů, obsah vody se zvyšuje. Dochází ke strukturálním změnám kosti pod chrupavkou, k tvorbě dutin a kostních výrůstků. Artróza postihuje hlavně větší plemena psů s mohutnější kostrou.

PREVENCE
Obecně platí, že je snazší artróze předcházet, než ji léčit. Prevence spočívá v odstranění primární příčiny, která k artróze vede, např. stabilizace kolene po ruptuře kolenního vazu. Preventivně působí i snížení tělesné hmotnosti a přiměřená zátěž. Na trhu existuje rovněž řada nutričních doplňků k urychlení regenerace kloubní chrupavky.

PROJEVY
Každý jedinec je vůči bolesti, která artrózu provází, jinak citlivý a tudíž i klinické projevy v různé míře více či méně korespondují s rentgenologickým nálezem. Spíše než akutní bolestí se projevuje artróza sníženou chutí k pohybu, neochotou chodit do schodů, obtížným vstáváním, zkráceným krokem pánevních končetin apod. Akutní bolest je nejčastěji vyvolána nadměrnou fyzickou zátěží, nepříznivě také působí zima a vlhko. Pro artrózu je rovněž typické zklidnění příznaků při omezení pohybu.

ŘEŠENÍ
Při akutní bolesti se doporučuje klidový režim 2-3 týdny, čímž dojde k utlumení zánětlivých reakcí. Radikální omezení pohybu na dlouhou dobu s sebou nese ale i riziko svalové atrofie a snížení ohebnosti kloubu. Bolest tlumí i suché teplo, teplé obklady přikládáme na 10 minut 2-3krát denně. Při akutním procesu se mohou dobře uplatnit i chladivé zábaly. Pohyb artrózního pacienta musí být přiměřený jeho postižení, respektujme v tomto svého miláčka a dejme mu jen tolik pohybu, kolik si řekne. Běh vedle kola není přiměřenou zátěží. Ideální je plavání, které nezatěžuje klouby v takové míře a umožní dobré procvičení svalů, čímž brání i jejich atrofii.
Podpůrnými prostředky, umožňujícími zlepšení kvality života, jsou analgetika. Nejčastěji jsou pro tyto účely využívána tzv. nesteroidní antiflogistika, která při denním podávání v nízkých dávkách zvyšují komfort pacienta. Posledním a nezastupitelným prostředkem v léčbě artrózy jsou chondroprotektiva. Jak už název napovídá jedná se o přípravky chránící chrupavku. Podávají se jako nutriční doplňky, působí jak léčebně, tak preventivně. Chondroitin sulfát chrání chrupavku před enzymatickou degradací, glukosamin je důležitý pro její syntézu, omega 6 a 3 mastné kyseliny v poměru 5-10:1 redukují riziko zánětu v kloubu. Pozitivně působí i vitamin C a E a zinek - jako přirozené antioxidanty chrání chrupavku před působením volných kyslíkových radikálů a tím před poškozením.

PROGNÓZA
Artróza je onemocnění, které se nedá vyléčit. Kvalita života zvířete s artrózou je dána stupněm postižení a reakcí na podpůrnou léčbu látkami tlumícími bolest.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Taka tu navstevnost asi nebola...

17. ledna 2010 v 9:40 | slavuska
Včera ked tu niekto bol mohol si všimnúť toplist aj teraz má vysoké čísla...No a som osla kuknut isla som na blog a to bolo 20 ľudí skúsim to neako opravit neviem ci sa mi to podari XD...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teraz om bola na topliste a tam ukazuje že taká návštevnosť bola... Je to divne Blog ukazoval 20 a toplist ani uz nevim kolko...

Kastrácia psa

16. ledna 2010 v 17:03 | slavuska |  Zdravie a choroby
DŮVODY KASTRACE PSŮ
Nejčastějšími příčinami, kdy se majitel rozhodne pro kastraci psa, jsou zejména
1. - zamezení samčích projevů sexuálního chování (utíkání za fenami v říji, nežádoucí krytí fen)
2. - ovlivnění dominantního nebo agresívního chování vůči lidem a psům
3. - nemoci na pohlavních orgánech (tumory varlat, kryptorchismus)
4. - onemocnění prostaty (benigní hyperplazie)

VHODNÝ VĚK KE KASTRACI PSA
Kastraci psa lze provést kdykoliv, v případě kastrace z preventivních důvodů by měl být pejsek pohlavně dospělý, u menších plemen alespoň 1 rok starý, u velkých plemen 18 měsíců. U nás není zvykem kastrovat zvířata v mladším věku, ale např. ve Velké Británii je obvyklé kastrovat štěňata ve věku 6-12 týdnů. Psi si zachovávají juvenilní (nedospělý) vzhled a štěněcí chování, kdy u psa nedochází k projevům dominance ani v rámci rodiny, ani vůči ostatním zvířatům.

CO JE KASTRACE PSA A JAK SE PROVÁDÍ
V celkové anestézii se odstraní samčí pohlavní žlázy - varlata, která jsou kromě tvorby samčích pohlavních buněk, spermií, zodpovědná za tvorbu samčího hormonu testosteronu a tedy i za samčí sexuální chování.
Anestézii používáme na našem pracovišti injekční intravenózní (aplikace léčiv do žíly přes intravenózní kanylu) nebo kombinaci injekční s inhalační (směs kyslíku s narkotickým plynem Isofluranem). Typ anestézie závisí na zdravotním stavu zvířete a na požadavcích klienta. Inhalační narkóza je šetrnější, avšak také dražší. Pacient musí být alespoň 12 hodin vylačněn. Před zákrokem se připraví operační pole, což znamená vyholení a desinfekci oblasti šourku a jeho okolí. Aplikují se analgetika a antibiotika.
Vlastní zákrok spočívá v naříznutí kůže před šourkem (tzv. prescrotální přístup), poté tupou preparací uvolníme podkoží a vybavíme postupně obě varlata přes tuto jednu incizi do operační rány. Varlata zajistíme podvazem semenných provazců a přívodné cévy vstřebatelným materiálem a pak odstraníme. Zašijeme podkoží a kůži plastickým stehem, kdy je celé vlákno schováno. Ranka je velká dle plemene 1 - 4 cm. Šourek tak zůstává zachován a výsledný kosmetický efekt je dobrý. K prevenci otoku šourku standardně používáme předoperační aplikaci antiflogistik s účinky i proti vzniku otoku, která pacient dostává i v dalších dnech po operaci dle potřeby. Celý zákrok i s přípravou většinou nepřekročí 30 minut, pacienta však propouštíme do domácí péče za dobu o něco delší, cca 1-2 hodiny, aby byl již zcela probuzen.

PÉČE O PSA PO KASTRACI

Pokud se váš pes bude probouzet doma, dopřejte mu klidné teplé místo. Jestli to možnosti zařízení dovolují, nechte raději pejska probouzet v hospitalizaci pod odborným dohledem. Vodu a krmení začněte podávat až po nabytí plného vědomí a po malých částech, aby nedošlo ke zvracení. Majitel v pooperačním období zajistí, aby si pejsek ránu nepoškodil, nejčastěji používáním ochranného límce. Den po operaci provádíme první kontrolu a další dle potřeby, nejčastěji za týden až 10 dní. Kompletní informace o pooperační péči si můžete přečíst v článku Předoperační a pooperační péče u psů a koček.

KOMPLIKACE PSA PO KASTRACI
U tohoto typu zákroku se komplikace vyskytují velice zřídka. V úvahu připadá infekce kastrační rány, nesnášenlivost na některé z použitých léčiv či anestetik, reakce na použitý šicí materiál nebo sklouznutí podvazů a následné krvácení do šourku a z kastrační rány, otok šourku. Ve všech případech je nutno okamžitě vyhledat veterináře.

CHOVÁNÍ PSA PO KASTRACI
V prvních týdnech až měsících po zákroku nelze očekávat výrazné změny v útlumu sexuálního nebo dominantního chování. Uvádí se však postupný útlum u 70-80ti % kastrovaných psů. Tendenci k obezitě lze zvládnout dodržováním pravidelného pohybového režimu, výběrem vhodného krmení (např. určeného pro kastráty nebo řady light) a jeho rozumným dávkováním. Nelze potvrdit, že každý pes po kastraci ztloustne.

ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Kastrácia feny

16. ledna 2010 v 17:02 | slavuska |  Zdravie a choroby
DŮVODY KASTRACE FEN A VHODNÝ VĚK
Nejčastějším důvodem ke kastraci feny je zamezení nechtěných gravidit, prevence onemocnění na pohlavních orgánech a mléčné žláze, odstranění potíží spojených s pseudograviditou (falešná březost). Taktéž slouží jako konečné řešení onemocnění vaječníků či dělohy. Je různými studiemi prokázáno, že při kastraci provedené ještě před prvním háráním, nebo mezi prvním a druhým háráním se značně snižuje výskyt tumorů na mléčné žláze, kastrace ve vyšším věku již nemá tento účinek. V zásadě lze fenu vykastrovat kdykoliv, nedoporučuje se zákrok provádět při právě probíhající říji, optimální je provést kastraci v době anestru, tedy nejdříve jeden měsíc po hárání a nejpozději jeden měsíc před očekávaným háráním.

CO JE KASTRACE A JAK SE PROVÁDÍ

Kastrací feny rozumíme chirurgické odstranění vaječníků (ovariektomie) nebo současné odstranění vaječníků a dělohy (ovariohysterektomie). K přípravě zvířete na kastraci patří 24 hodinová hladovka, přičemž přísun tekutin zůstává zajištěn.
Anestézii volíme dle požadavků majitele a zdravotního stavu zvířete. V úvahu přichází na našem pracovišti anestézie intravenózní či inhalační (což je moderní a velmi šetrný způsob). Následuje standardní příprava operačního pole vystříháním a vyholením srsti, aplikace léčiv (antibiotika, analgetika), desinfekce operačního pole a jeho zarouškování. Naše pracoviště preferuje chirurgický přístup z linea alba, tedy z vazivového pruhu, který prochází středovou linií břicha a do kterého se upínají břišní svaly. Řez v tomto pruhu se provádí v potřebné délce, což záleží na velikosti feny, vybaví se vaječníky, případně i děloha a podváží se vstřebatelným šicím materiálem. Krček děložní se přešije a následuje uzávěra dutiny břišní, poté sutura podkoží a kůže. Celý zákrok i s přípravou většinou netrvá déle než jednu hodinu. Fenku po kastraci necháme probudit v hospitalizačním boxu a teprve poté je vydána majiteli.

PÉČE O FENU PO KASTRACI
Pokud se vaše fenka bude probouzet doma, dopřejte jí klidné teplé místo. Jestli to možnosti zařízení dovolují, nechte raději fenu probouzet v hospitalizaci pod odborným dohledem. Vodu a krmení začněte podávat až po nabytí plného vědomí a po malých částech, aby nedošlo ke zvracení. Ránu je potřeba udržovat čistou, nenechte fenku ránu olizovat.

KOMPLIKACE KASTRACE FENY
Komplikace se u tohoto typu zákroku vyskytují velice zřídka. Může se vyskytnout nesnášenlivost na použitá anestetika či další léčiva, reakce na použitý šicí materiál, sklouznutí podvazů... V případě jakýchkoliv pochybností o průběhu pooperačního období je nutné ihned kontaktovat veterináře.
V tomto odstavci je nutné zmínit výhody a nevýhody obou typů zákroků.

ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Čo ??? (Návštevnosť)

16. ledna 2010 v 17:00 | slavuska |  Blog
146 dneska :)...Neviem ani prečo asi tu ani taka navstevnost nebola ani dneska este nic nedala ale este pojdem dat..asi to ej tym o psikoch informacie ...

Výcvik (šteniatko 2-6 mesiacov) - Výcvikové metody - 4.čásť

15. ledna 2010 v 18:03 | slavuska |  Šteňa
HRANÍ
Hraní představuje skvělý způsob výcviku pozitivním a zábavným způsobem. Avšak hry, které hraje, v budoucnosti ovlivní jeho chování.
• Nejefektivnější jsou klidné hry, které kontrolujete vy.
• Pokud se přetahujete, může dojít k posílení agrese, ujistěte se tedy, že mezi vámi a štěnětem nevzniká konkurenční prostředí.
• Při intezivní fyzické hře je pravděpodobné, že bude štěně vzrušené nebo frustované. Pokud si štěně hraje tímto způsobem, zajistěte, aby nebyly nablízku děti.

Škádlení štěněte nebo třepání prsty před jeho tváří je třeba se vyhnout, protože by ho to mohlo vyzývat ke kousnutí.

Pro štěně používejte pouze vhodné bezpečné psí hračky. Předměty určené pro použití lidmi nebo jejich osobní předměty by neměly být používány ke hře, protože nemusejí být bezpečné a štěně nebude schopné rozlišit věci, kterých si ceníte, od věcí, které jste vyhodili.

Vaše štěně se může naučit přinášet své hračky, ale tato schopnost může záviset na daném plemeni a na osobnosti.

DOBA SPÁNKU
Štěně bude potřebovat dobu ke spánku, která mu pomůže při vývoji. Občas bude možná třeba ho podpořit. Když si myslíte, že si chce odpočinout:
• V klidu ho položte do pelíšku, nechtě mu několik minut na zaujetí vhodné polohy a potom ho bezpečně zanechte v místnosti.
• Až budete zavírat dveře, může kňourat nebo dělat nepořádek, ale je důležité toto chování ignorovat, protože by štěně mělo v případě únavy jít samo spát.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Výcvik (šteniatko 2-6 mesiacov) - Výcvikové metody - 3.čásť

15. ledna 2010 v 17:59 | slavuska |  Šteňa
VYZÝVAVÉ CHOVÁNÍ
S trochou výcviku by štěně mělo reagovat na své jméno a na základní povely jako ,,sedni,, a ,,lehni,,. Protože však dochází k hormonálním změnám, může to vypadat, že se vzpouzí a zapomíná nedávno osvojené dovednosti.
V tomto období:
• Neučte štěně žádné nové povely.
• Zůstaňte klidní a trpěliví, jednoduše upevňujte příkazy, které se naučilo.
• Buďte důslední a rozhodně, ale mírně upevňujte stanovené hranice.
• Buďte připraveni štěně na krátkou dobu ignorovat, dokud se nezačne chovat žádoucím způsobem.

Nezapomeňte pozitivní chování vždy pozitivně chválit, abyste upevnili jeho efekt.

VÝUKA CHŮZE NA VODÍTKU
Vaše štěně by mělo být zvyklé na obojek, ale postupně bude třeba ho seznámit s vodítkem. Je dobré začít doma nebo na zahradě.
• Dejte mu nějaké pamlsky do misky a přibližně do vzdálenosti jednoho metru a nechte ho jít vedle sebe k misce, postupně prodlužujte vzdálenost.
• Zkuste držet pamlsek v ruce vedle štěněte a jděte se štěnětem. Vodítko nechte volně a povzbuzujte štěně, aby šlo dopředu, pamlsek využívejte jako lákadlo.
• Nedovolte štěněti, aby pamlsek z ruky vytrhlo a odměňte ho pouze v případě, že s vámi jde v požadované pozici.

Snažte se netahat za vodítko, protože se tomu štěně může bránit.

POBYT ŠTĚNĚTE BEZ DOZORU
Musíte štěně cvičit, aby se umělo vyrovnat s trávením času o samotě, protože se to jednou stane součástí jeho každodenního života. Musí pochopi, že i když ho opravdu necháte samotné, vrátíte se zpátky. Jinak je pravděpodobné, že začne pociťovat úzkost a bude destruktivní. Budujte důvěrnost a pohodlí štěněte při pohybu o samotě ve stále se prodlužujícím časovém intervalu, a to těmito postupy:
• Nechávejte ho na krátkou dobu samotné, přičemž ono bude v jedné části domácího prostředí a vy ve druhé.
• Běžte ven a nechtě štěně několik minut samotné doma.
• Postupně tuto dobu prodlužujte a vybudujte tak u štěněte důvěru, že se vrátíte.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Hodnotenie 19

15. ledna 2010 v 17:56 | slavuska |  Hodnotenie pre blog
První dojem- 7/10
Desing- 8/10
Menu- 9/10
Přehlednost- 9/10
Články- 9/10
Návštěvnost- 6/10
TOPlist
Celkem- 48/60

Výcvik (šteniatko 2-6 mesiacov) - Výcvikové metody - 2.čásť

14. ledna 2010 v 19:03 | slavuska |  Šteňa
PRVNÍ KROKY K ÚSPĚŠNÉMU VZTAHU
Vaše štěně potřebuje jasné a důsledné hranice. Výcvik poslušnosti byste měli zahájit ihned po příchodu štěněte domů. Výcvik by měl bavit vás i štěně. Nejefektivnější způsob, jak toho dosáhnout, jsou krátké, ale časté lekce.
Důvěra a důsledné rutinní postupy jsou velmi důležité, protožr štěněti pomáhají cítit důvěru, že se na vás může spolehnout. Je důležité, aby celá rodina používala k jeho ujišťování stejné signály a snížila se tak možnost zmatení.
Pozitivní odměna a povzbuzování dobrého chování, spíše než trestání fyzickou silou, vám pomůže podpořit silnou vazbu, vzájemný respekt a úspěšný vztah.

Ve věku 3 - 4 měsíců začne vaše štěně reagovat na své jméno. Můžete ho seznámit se základním výcvikem a s jednoduchými cvičeními, která mu pomohou naučit se povely jak ,,ke mně,, ,,sedni,,
,,lehni,, a ,,zůstaň,,.

Buďte trpěliví a důslední. Pozornost štěněte se snadno rozptýlí a může chvíli trvat, než zcela pochopí, jakou akci od něj žádáte. Provádějte opakování v klidném prostředí a využijte pozitivní upevňování.

SEDNI
• Podržte před ním malý pamlsek blízko nosu ( nedovolte štěněti, aby pamlsek z ruky vytrhlo ), přesuňte ho pomalu dozadu přes jeho oči tak, aby se mu zvedl nos. Jeho tělo by se mělo přirozeně zaujmout pozici vsedě.

Jakmile si sedne, dejte mu pamlsek a zároveň ho pochvalte a dejte slovní povel ,,sedni,,.

LEHNI
• Podržte mu pamlsek před nosem, pomalu ho přesuňte směrem k zemi mezi jeho přední tlapky. To by ho mělo přimět k lehnutí, aby se dostalo k pamlsku.

Jakmile si lehne, dejte mu pamlsek a zároveň ho pochvalte a dejte slovní povel ,,lehni,,.

Pozitivní metody využívající odměny, které jste již uplatnili, lze prohloubit souvislým zvukem, například klapajícím zařízením, které mu pomůže vybudovat si sebevědomí a správně se rozhodovat. Naučí se spojovat si dobré chování se zvukem, spíše než aby spoléhalo výhradně na vaše vedení.


ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Výcvik (šteniatko 2-6 mesiacov) - Výcvikové metody - 1.čásť

14. ledna 2010 v 19:01 | slavuska |  Šteňa
VÝCVIK NÁVYKŮ VYKONÁVÁNÍ TOALETY
Klíčovou oblastí výcviku během prvních společných dní je výuka provádění toalety na správném místě - venku!
Zajistěte, aby se štěně dostalo ven v následujících případech:
• Po každém jídle nebo delším žvýkání hračky.
• Po pití vody.
• Když se probudí, a to i z krátkého spánku.
• Po hře nebo vzrušující situaci.
• Pokud si všimnete, že čichá na různých místech v domě.

Nezapomeňte své štěně v klidu odměnit, když provádí výcvik návyku na toaletu venku. Když se štěně chystá na toaletu, dejte mu konkrétní povel, například ,, čistota ,,. Pokud vidíte, že se štěně chystá na toaletu doma, můžete ho rozptýlit a vzít ho ven, kde se může vyprázdnit. Pokud již udělalo nepořádek doma, nekárejte ho, ale klidně a bez emocí ho z inkrimovaného místa odneste a místo umyjte.

DALŠÍ MOŽNÉ ZPŮSOBY VÝCVIKU NÁVYKŮ NA TOALETU
Papírová metoda
Zakryjte určenou místnost papírem a nechte tam štěně, když je samo, anebo když si myslíte, že potřebuje jít na toaletu. Naučí se spojovat si toaletu s papírem a postupně bude chodit do stějné části místnosti. Postupně zmenšete množství papíru jen na jeho oblíbené místo a papír přesunujte, dokud není venku.

Bedýnková metoda
Zvažte vložení štěněte do přepravky, když jste ve dne doma a také v noci a když je samo. Jeho přirozeným instinktem bude neznečistit si místo určené ke spánku, takže pokud se k němu dostanete včas a vezmete ho ven, je méně pravděpodobné, že bude chodit na toaletu doma na tomto místě.

Nerozčilujte se pře štěnětem, pokud opravdu znečistí dům nebo byt, protože pak by se mohlo bát vykonat svou potřebu před vámi.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Hodnotenie pre blog 18

13. ledna 2010 v 20:48 | slavuska |  Hodnotenie pre blog
Celkový dojem: 8/10
Záhlaví: 8/8 (tuhle rasu psa uplně zbožňuju :D)
Menu: 8/9
Články: 7/7
Soutěže: 0/6
Ikony, zdroj, klikačka: 5/5
Volitelné boxy: 3/4

Celkový počet: 39/49 - Bodování jako ve škole: 1!

Výber krmiva - Silný imunitný systém...Zdravé zuby a ďasná

13. ledna 2010 v 20:47 | slavuska |  Šteňa
I když se vám váš pes může zdát celkem spokojený, když se vám stočí na klíně nebo u ohně, potřebuje a skutečně si vychutná pravidelný pohyb. Venku bude vystaven řadě vlivů vnějšího prostředí a potřebuje silný imunitní systém, aby se jim ubránil. Kvalita snadno stravitelných látek v jeho výživě a některé konkrétní přísady denně napomáhají podpoře jeho přirozené obrany.
Prvotřídná krmiva obsahují speciální živiny nazývané antioxidanty, například vitamin A, vitamin C a vitamin E, a jisté sloučeniny označované jako karotenoidy ( například betakaroten ), které přispívají k podpoře imunitního systému. Antioxidanty jsou důlěžité, protože dokáží kontrolovat přílišnou peroxidaci tělních buněk a podporují imunitní fukce, když pes stárne.

V krevním oběhu psa kolují milióny buněk imunitního systému. Prvotřídní krmiva jsou bohatá na přirozených vitaminech a antioxidantech, které podporují tuto přirozenou obranu po celý život psa.

Pro zdravá ústa vašeho psa může být užitečná prvotřídní strava, která pomáhá redukovat hromadění zubního kamene při jídle a po něm. Většinna suchých granulí brousí při kousání zubní povlak, ale propracovanější prvotřídní strava obsahuje minerály, které pomáhají redukovat hromadění zubního kamene během jídla a i po něm.

Krok 1 - při jídle
Hrubě rozemleté granule pomáhají seškrábat usazeniny ze zubů.

Krok 2 - po jídle
Speciální minerály ( polysfáty ) pomáhají zabraňovat usazování látek přispívajících k tvorbě zubního kamene na zubech.

80% psů vykazuje problémy se zuby do věku tří let.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Výber krmiva - Silné kĺby a štíhle svaly pre udrženie pohyblivosti

13. ledna 2010 v 20:44 | slavuska |  Šteňa
Kloubům a svalům vašeho psa mohou být prospěšné speciální přísady, které mu pomohou zachovat pohyblivost a aktivitu. Z tohoto důvodu obsahují prvotřídní krmiva omega-3 tuky, které se nacházejí v rybím mase a oleji a mohou přispět ke zdraví kloubů.
Živiny jako sulfáty glukosaminu a chondroitinu se v těle vyskytují přirozeně a představují stavební kameny zdravých chrupavek. Pokud jsou obsaženy v krmivu psa, mohou napomáhat podpoře zdravých kloubů díky stálému doplňování zásoby živin po posílení a obnovení.
Rovněž stojí za to zvážit krmivo obsahující živinu podobnou vitaminům, a to L-karnitin, napomáhající spalování tuků při zachování svalové hmoty.

Vybraná prvotřídní krmiva obsahují L-karnitin, který pomáhá přeměňovat využitelnou energii z tuků pro tkáně, jako jsou srdce a játra a příčně pruhované svaly u kostí.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Hodnotenie 18

12. ledna 2010 v 14:30 | slavuska |  Hodnotenie pre blog
Hodnocený blog:www.dogs-zone.blog.cz
Hodnotila:Majlicek


Desing:5/5
Přehled:5/5
Obsah:5/5
Sladění:5/5
Shrnutí:20/20

Blog je moc hezký

Výber krmiva - Vynikajúca pokožka a srsť...Dobré trávenie a vstrebávanie živín

12. ledna 2010 v 14:29 | slavuska |  Šteňa
Pro zdraví pokožky a srsti je důležité krmivo bohaté na esenciální živiny, například proteiny, tuky, vitaminy, mineráli, zejména zinek a měď.
Proteiny ve stravě, jako je kuřecí a jehněčí maso, ryby a vejce, poskytují esenciální aminokyseliny podporující zdravou strukturu a fungování.

K udržení dobrého stavu pokožky a srsti labradorského retrívra je třeba nejméně 30 - 35% denního příjmu proteinu.

Výživové požadavky vašeho psa se podstatně liší od vašich požadavků na výživu, stejně jako jeho schopnost trávení. Vyvinul se z masožravců a je uzpůsoben tak, aby trávil živočišné bílkoviny a tuky, spíše než vysoké dávky vlákniny anebo zeleniny.
Abyste zachovali jeho celkovou podobu, vyžaduje krmivo, které zajistí velmi dobře stravitelné proteiny z kuřecího, jehněčího nebo rybího masa a také karbohydráty, tuky, vitaminy a minerály. Pro usnadnění práce trávicího systému a jeho zzdraví potřebuje také určité množství a typ vlákniny.
• Řepná dřeň je přirozená vláknina, která poskytuje objem, napomáhá pohybu potravy ve štřevech a může být rozštěpena střevními bakteriemi, což přispívá k chodu trávicího procesu.
• Fruktooligosacharidy ( FOS ) ve vybraných krmivech jsou prebiotická vláknina, která podporuje růst bakterií prospěšných pro střeva, srovnatelných s bakteriemi nachazejícími se v probiotických jogurtech pro lidi. To pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu zdravých střev.

Pes stráví potravu přibližně za poloviční dobu něž člověk, takže je nezbytně nutné, aby byly živiny optimálně vstřebány.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Výber krmiva - Prečo vás pes potrebuje živočišné proteiny

12. ledna 2010 v 14:26 | slavuska |  Šteňa
PSI SE VYVINULI Z MASOŽRAVCŮ
Vědci jsou přesvědčeni, že by se psi měli krmit tak, jak to určila příroda - tedy jako masožravci, kteří byli jejich přirozenými předky.

PŘIROZENÝ ZDROJ ENERGIE
Váš pes, stějně jako jeho divoce žijící předek vlk, je uzpůsoben k lovu, pojídání a trávení masa. Generace dosmestikace znamenají, že již nemusí lovit, ale jeho tělo má stále dané dispozice pro optimální fungování při stravě pocházející z masa - živočišnéh proteinu.

Od trávicího systému po způsob, kterým přeměňuje a využívá energii a živiny je pes stavěn tak, aby zpracovával a využíval živočišný protein a tuk lépe, než vysoké dávky vlákniny anebo zeleniny. Z takové stravy získá maximum energie a výživných látek, které potřebuje k udržení:
• Vynikající pokožky a srsti.
• Dobrého trávení a příjmu živin.
• Malé a tvrdé stolice.
• Silných koubů a štíhlích svalů pro udržení pohyblivosti.
• Silného imunitního systému.
• Zdravých zubů a dásní.

Vždy kontrolujte seznam přísad na krmivu vašeho psa. Hledejte vysoce kvalitní živočišný protein jako hlavní zdroj proteinu.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Dneska je Lilka dospelá

11. ledna 2010 v 15:25 | slavuska |  Lilka
Jorkšíri sú od 7 mesiacov dospelí a Lilka má dneska 7 mesiacov.V ostatných plemenách je to inak..niekto vám povie že ma šťeňa spýtate sa ho koľko má rok...uz som aj ja tak pýtala bol to Westie...Pocula som ze uz aj inak chova no ale je to Lilka :)...vcera bola divna:( sa jej čkalo alebo čo to bolo a vtedy mala tak uši XD...No proste moje zlatíčko Lilinka pre mňa bude stále šťeňa veď ešte aj je v krmivách je to niekedy aj do 24 mesiacov to už maximalne...

Lilinka ↓

Výber krmiva - Dosiahnutie dospelosti

11. ledna 2010 v 15:19 | slavuska |  Šteňa
Doba, kdy se z vašeho štěněte stane dospělý pes, závisí na velikosti plemene. Štěně malého plemene může dosáhnout dospělosti již ve věku devíti měsíců. Velká plemena dosahují dospělosti ve věku 12 - 15 měsíců a některá obří plemena mohou růst až do dvou let.
Pes je v dospělosti plně vyvinutý, jak mentálně, tak fyzicky. Při správném výcviku si s váma vytvoří jedinečnou vazbu, která ukazuje jeho mentální bystrost a zodpovědnost. Fyzicky bude na vrcholu.

Udržení prvotřídní kondice psa bude vyžadovat stálou péči a prvotřídní krmivo.

To je doba pro přechod na krmivo pro dospělé psy. Vyberte si stejnou značku krmiva pro dospělé psy, kterou jste použili jako krmivo pro štěňata. Tím psovi zajistíte všechny výhody, které získal jako štěně, a usnadníte mu přechod z krmiva pro štěňata na krmivo pro dospělé psy.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz

Výber krmiva - Čo hľadať v krmivu pre šteňata

11. ledna 2010 v 15:17 | slavuska |  Šteňa
ZLATÝ STANDART VÝŽIVY JE MATEŘSKÉ MLÉKO
V prvních čtyřech týdnech života dostávalo vaše štěně mateřské mléko. To mu poskytovalo všechny živiny a podporu, kterou potřebuje k vytvoření silného imunitního systému. Po této době však matky obvykle nejsou u početných vrhů schopny nadále kojit. Aby chovatel zajistil pokračování zdravého vývoje, odstavil štěně od matky a podal mu kompletní a vyvážené krmivo pro štěňata.

Krmivo pro štěňata je plné živin, jaké jsou obsaženy v mateřském mléku, například proteiny, esenciální aminokyseliny, omega-6 a omega-3 mastné kyseliny, vitaminy a minerály. Ideální krmivo pro období přechodu na tuhou stravu získáte jednoduše změkčením granulí po přidání vody.

DHA PRO ŠTĚŇATA ZPŮSOBILÁ K VÝCVIKU
Po šesti týdnech se u štěněte vyvinulo jen něco přes 70% objemu mozku dospělého jedince a musí se hodně učit. To je výzva pro vás i vaše štěně! V nadcházejících týdnech se jeho mozek bude dále vyvíjet a štěně si osvojí mnoho nových dovedností, například kam a kdy má chodit na toaletu, jak chodit venku na vodítku, komunikovat s jinými lidmi a zvířaty.

Krmivo pro štěňata obsahuje prokázanou hodnotu přísady nazývané DHA, zajišťující optimální vývoj štěněte. Ta mu pomůže vyrovnat se s výzvami výcviku a poslušnosti a při socializaci v rodinném prostředí.

ANTIOXIDANTY PRO PODPORU ZDRAVÉHO IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Imunitní systém má zásadní důležitost pro pohodu štěněte, ale jeho vývoj nějakou dobu trvá. Nejprve, prvních 24 hodin po narození, přicházejí účiné protilátky z mateřského mléka. Toto zvláštní mléko, označováno jako mlezivo (kolostrum) posktovalo štěněti ochranu po dobu prvních čtyř až osmi týdnů života.
Po skončení tohoto období je však imunitní systém štěněte stále poměrně málo vyvinutý a nemusí být schopen štěně dobře chránit.
Podávání vysoce kvalitní výživy pro štěňata, obsahující přídavné antioxidanty, může přispět k podpoře imunitní reakce štěňátek v tomto období zranitelnoti.

Výzkum ukázal, že krmiva obsahující antioxidanty mohou přispět k podpoře zdravého imunitního systému.

VELMI DOBŘE STRAVITELNÉ PŘÍSADY
Jak štěně roste, budou požadavky na energii a esenciální živiny ( na kilogram tělesné hmotnosti ) vyšší než u dospělého psa. Má však trávicí systém s menší kapacitou, menší tlamu a méně zubů, které jsou navíc menší - všechny tyto okolnosti omezují konzumaci a trávení. Velmi dobře stravitelné krmivo vašemu štěněti pomůže rychleji se přizpůsobit pevné stravě.
Příležitostně může docházet k narušení práce trávicí soustavy, například pokud je příjem potravy příliš velký. Pokud by však vaše štěně mělo silný průjem nebo hodně zvracelo, co nejdříve se poraďte s veterinářem.
• Neměňte krmivo svého štěněte během prvních několika dnů v novém domově, to by u něj jen zvýšilo hladinu stresu.
• Pokud po této době budete měnit jiné krmivo, zavádějte ho postupně v průběhu čtyř dnů.
• Nepodávejte doplňky stravy ani další stravu k vyváženému krmivu určenému pro období růstu, protože přemíra výživy může být škodlivá.

Vaše štěně bude mít prospěch z kompletího krmiva, které je energeticky bohaté a obsahuje vysoký podíl výživných látek - tím pádem je krmivo objemově menší a vhodné pro malý žaludek štěněte a pro kapacitu jeho trávicího systému.

ŠTĚŇATA VELKÝCH PLEMEN MAJÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY
Jestliže máte štěně velkého nebo obřího plemene, jeho křivka růstu bude velmi prudká a jeho požadavky na výživu se mohou během krátkých intervalů výrazně měnit. Optimální je vážit ho a hodnotit nejméně jednou za 2 týdny, abyste se ujistili, že roste přiměřeným tempem.
Kontrolovaná výživa speciálním krmivem pro štěňata velkých plemen, které obsahuje menší množství energie a vápníku v porovnání s krmivem pro štěňata malých plemen, může napomoci kontrole tempa růstu, pomůže předejít problémům způsobovaným nadměrnou hmotností a vývojovým potížím s kostmi.

KONTROLA HMOTNOSTI
Pokud vaše štěně dostává příliš mnoho potravy anebo roste příliš rychle, může to způsobit problémy s vývojem kostry, nadměrnou hmotnost a nadměrné množství tukových buněk. Všechny tyto faktory zvyšují potencionál pro vznik zdravotních problémů a zkrácení délky života. Proto je velmi důležité, aby štěně rostlo optimálním tempem.
Pokud budete štěněti podávat kontrolované množství vyvážené stravy, můžete dosáhnout regulovaného tampa růstu vedoucího k dospělému psovi o velikosti odpovídájící danému plemeni a ve štíhlé kondici. Tím dojde ke snížení tlaku na kostru a zvýší vyhlídky na dlouhý život.

Hodnocení hmotnosti štěněte
Podváha - Tenký pas viditelný za vyčnívajícími žebry s viditelně vystouplým břichem.
Ideální stav - Za žebry je vidět pas, vztažené břicho.
Nadváha - Pas je viditelný, ale nevystupuje, vztažené břicho.
Obezita - Pas je vidět špatmě nebo vůbec, břicho visí, není vztažené, žebra pokrytá vrstvou tuku.

ZÁKLADY PÉČE O POKOŽKU A SRST
Pokud nebude štěně mít přísun dostatečného množství dostatečně kvalitního proteinu a energie, budou chlupy v jeho srsti matné a suché. Vysoce kvalitní protein, esenciální mastné kyseliny a určité minerály a vitaminy nacházející se ve vyváženém krmivu, jsou nezbytným předpokladem udržení zdravé pokožky a srsti.

Kůže je největší tělesný orgán a představuje 24% tělesné hmotnosti novorozeného štěněte oproti 12% u dospělého jedince.
ZDROJ: www.lisabrandon.blog.cz